Runstenar i OpenStreetMap

Ett nytt inlägg?! Hej och hå.

Sedan ett par år tillbaka är jag ett fan av OpenStreetMap (OSM). För den som inte vet är det alltså en karta som uppdateras av användarna själva, likt Wikipedia. Det innebär att om du är ute och glider och märker att din GPS-app som använder OSM-kartor (för du använder väl inte google maps?!) inte har det du letar efter kan du helt enkelt lägga in det själv. Brutalt bra.

Sedan ännu längre tillbaka är jag ett fan av runstenar och något av en ”amatörrunolog”. Med den intressekombon var det ju givet att jag en dag skulle sätta mig in i hur runstenar är kartlagda i OSM. Det visade sig vara… ganska ojämn standard. Runstenar taggas lite olika varje gång och det verkar vara svårt för kartläggare att veta om ”inscription”-taggen ska innehålla transkription, normalisering eller översättning till svenska eller engelska. Därför har jag ett förslag. Jag har redan börjat själv.

Mitt förslag är att runstenar ska taggas enligt följande:

historic=rune_stone
inscription=[runor i Unicode i första hand, transkription i andra hand]
name=[Det namn runstenen är känd som i första hand, annars exempelvis "Upplands runinskrifter 112"]
ref:samrun=[stenens signum, exempelvis "U 112"]
wikidata=[wikidatakoden]
wikipedia=sv:[aktuell wikipediaartikel, exempelvis "Upplands runinskrifter 112"

Men hur ska man enklast få in runtexten i Unicode? Jag har gjort ett litet skript för det! Men det lär nog bara funka i Linux skulle jag tro.

Såhär ser min ”korvertera-till-runor.sh” ut:

sed -i 's/a/ᛅ/g; s/b/ᛒ/g; s/d/ᛑ/g; s/e/ᛂ/g; s/f/ᚠ/g; s/g/ᚵ/g; s/h/ᚼ/g; s/i/ᛁ/g; s/k/ᚴ/g; s/l/ᛚ/g; s/m/ᛘ/g; s/n/ᚾ/g; s/o/ᚭ/g; s/r/ᚱ/g; s/s/ᛋ/g; s/t/ᛏ/g; s/u/ᚢ/g; s/v/ᚡ/g; s/y/ᚤ/g; s/þ/ᚦ/g; s/R/ᛦ/g; s/ʀ/ᛦ/g; s/+/᛭/g; s/:/᛬/g; s/*/᛫/g' input.txt

echo Här är några alternativa runor om det behövs:
echo ᚨ ᚬ ᚮ ᚯ ᚿ ᛆ ᛌ ᛍ ᛐ ᛓ ᛙ ᛧ ᛫ ᛬ ᛭

”sed” är helt enkelt ett program för att ersätta text i en textfil. I slutet serverar den dig ett antal alternativa runor också om någon behöver bytas ut.

Ovanstående kod gör alltså att en transkription som är inklistrad i ”input.txt” förvandlas till runor. Men! Du behöver faktiskt titta lite på stenen också och inte bara lita på skriptet. Runmästarna blandade nämligen ganska friskt mellan kortkvist och långkvistrunor. Orkar du inte kolla igenom att du faktiskt noterat rätt runa hela tiden är det bättre att du bara lägger in transkriptionen som ”inscription”-tagg istället.

Här kommer ett exempel som jag lagt in nyligen: https://www.openstreetmap.org/node/2622722963

Den kan förstås ha ändrats när du läser det här, men i skrivande stund är det 25:e juni 2024.